Leriche operation for parotid gland pathology

Yorihisa Orita, Toshiaki Ogawara, Ryutaro Endo, Sayaka Fuji, Kentaro Miki, Misato Hirai, Yohei Noda, Hidenori Marunaka, Tomoyasu Tachibana, Yasuharu Sato, Kazunori Nishizaki

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Leriche operation for parotid gland pathology'. Together they form a unique fingerprint.