Japanese subgroup analysis of a phase III study of S-1 versus docetaxel in non-small cell lung cancer patients after platinum-based treatment: EAST-LC

Shunichi Sugawara, Kazuhiko Nakagawa, Nobuyuki Yamamoto, Hiroshi Nokihara, Yuichiro Ohe, Makoto Nishio, Toshiaki Takahashi, Koichi Goto, Makoto Maemondo, Yukito Ichinose, Takashi Seto, Hiroshi Sakai, Akihiko Gemma, Fumio Imamura, Masato Shingyoji, Hideo Saka, Akira Inoue, Koji Takeda, Isamu Okamoto, Katsuyuki KiuraSatoshi Morita, Tomohide Tamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Japanese subgroup analysis of a phase III study of S-1 versus docetaxel in non-small cell lung cancer patients after platinum-based treatment: EAST-LC'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences