Ischemic or Nonischemic Functional Mitral Regurgitation and Outcomes in Patients With Acute Decompensated Heart Failure With Preserved or Reduced Ejection Fraction

Katsuya Kajimoto, Yuichiro Minami, Shigeru Otsubo, Naoki Sato, Naoki Sato, Kuniya Asai, Ryo Munakata, Toshiyuki Aokage, Asuka Yoshida, Yuichiro Minami, Dai Yumino, Masayuki Mizuno, Erisa Kawada, Kentaro Yoshida, Yuri Ozaki, Tomohito Kogure, Shintaro Haruki, Masayuki Mizuno, Katsuya Kajimoto, Koichi NakaoTadashi Sawamura, Toshiaki Nuki, Ryoji Ishiki, Shigeki Yokota, Hiroyuki Fujinaga, Takashi Yamamoto, Kenji Harada, Akihiro Saito, Norihito Kageyama, Takanobu Okumura, Noritake Hata, Koji Murai, Ayaka Nozaki, Hidekazu Kawanaka, Jun Tanabe, Yukihito Sato, Katsuhisa Ishii, Hitoshi Oiwa, Tomoaki Matsumoto, Daisuke Yoshida, Nobuo Kato, Hiroshi Suzuki, Nobuyuki Shimizu, Takehiko Keida, Masaki Fujita, Kentaro Nakamura, Toshiya Chinen, Kentaro Meguro, Tatsuro Kikuchi, Toshiyuki Nishikido, Marohito Nakata, Tatsuya Yamashita, Masaya Nakata, Akitoshi Hirono, Kazuaki Mitsudo, Kazushige Kadota, Noriko Makita, Nagisa Watanabe, Masaaki Kawabata, Kenichi Fujii, Shinichi Okuda, Shigeki Kobayashi, Ikuo Moriuchi, Kiyo o. Mizuno, Kazuo Osato, Tatsuaki Murakami, Yoshifumi Shimada, Katsushi Misawa, Hiromasa Kokado, Takashi Fujita, Yoshitomo Fukuoka, Syu Takabatake, Yoshifumi Takata, Manabu Miyagi, Nobuhiro Tanaka, Akira Yamashina, Shinji Sudo, Koichi Shimamura, Michitaka Nagashima, Tomoya Kaneda, Kosei Ueda, Hiromasa Kato, Toshinori Higashikata, Kanichi Fujimori, Hiroshi Kobayashi, Shinya Fujii, Masahiro Yagi, Yuri Ozaki, Jyunko Takaki, Eiji Yamashita, Takuji Toyama, Tetsuo Hirata, Kazuho Kamisihima, Toshiaki Oka, Ryushi Komatsu, Akira Itoh, Takahiko Naruko, Yukio Abe, Eiichirou Nakagawa, Atsuko Furukawa, Naoto Kinou, Shoko Uematsu, Isao Tabuchi, Taku Imai, Takafumi Sakamoto, Koji Todaka, Yuji Koide, Koji Maemura, Koichiro Yoshioka, Akiomi Yoshihisa, Takamasa Sato, Yasuchika Takeishi, Toshiaki Ebina, Kazuo Kimura, Masaaki Konishi, Masahiko Kato, Yoshiharu Kinugasa, Katsunori Ishida, Shinobu Sugihara, Kiyotaka Yanagihara, Toshiharu Takeuchi, Motoi Okada, Naoyuki Hasebe, Tetsuo Sakai, Taku Asano, Yoshino Minoura, Tsutomu Toshida, Takatoshi Sato, Yuya Yokota, Seita Kondo, Yasushi Sakata, Issei Komuro, Kinya Otsu, Shizuya Yamashita, Yoshihiro Asano, Asuka Yoshida, Katsuya Kajimoto, Kazunori Kashiwase, Yasunori Ueda, Taizo Kondo, Katsuhiro Kawaguchi, Akinori Sawamura, Taro Saito, Toru Higa, Hiroo Noguchi, Yoko Yanagita, Keita Nakamura, Tomo Komaki, Toshihiro Muramatsu, Tomomi Koizumi, Yoshie Nakajima, Toshihiko Kikutani, Yoshifimi Ikeda, Toru Tamaki, Shuhei Funada, Harumi Ogawa, Koichiro Sakuragawa, Shun Kohsaka, Shin ichi Ando, Toshiaki Kadokami, Eiko Ishida, Katsumi Ide, Yohei Sotomi, Yoshiharu Higuchi, Motoko Uehara, Toshihiko Goto, Nobuyuki Ohte, Masanobu Miura, Nobuyuki Shiba, Kotaro Nochioka, Hiroaki Shimokawa, Shiro Ishihara, Tokushi Koga, Shinichiro Fujishima, Shigeru Kaseda, Yoshie Haga, Keisuke Kida, Kazuho Kamisihima, Makiko Nakamura, Osahiko Sunagawa, Takafumi Miyara, Youji Taba, Takashi Touma, Osamu Shinjo, Yoshioki Nishimura, Kazuomi Kario, Hayato Shimizu, Takahiro Uchida, Ken ichi Amitani, Naoki Sato, Katsunori Shimada

Research output: Contribution to journalArticle

4 Citations (Scopus)

Abstract

The aim of this study was to evaluate the association of functional mitral regurgitation (FMR), preserved or reduced ejection fraction (EF), and ischemic or nonischemic origin with outcomes in patients discharged alive after hospitalization for acute decompensated heart failure (HF). Of the 4,842 patients enrolled in the Acute Decompensated Heart Failure Syndromes (ATTEND) registry, 3,357 patients were evaluated to assess the association of FMR, preserved or reduced EF, and ischemic or nonischemic origin with the primary end point (all-cause death and readmission for HF after discharge). At the time of discharge, FMR was assessed semiquantitatively (classified as none, mild, or moderate to severe) by color Doppler analysis of the regurgitant jet area. According to multivariable analysis, in the ischemic group, either mild or moderate to severe FMR in patients with a preserved EF had a significantly higher risk of the primary end point than patients without FMR (hazard ratio [HR] 1.60; 95% confidence interval [CI] 1.12 to 2.29; p = 0.010 and HR 1.98; 95% CI 1.30 to 3.01; p = 0.001, respectively). In patients with reduced EF with an ischemic origin, only moderate to severe FMR was associated with a significantly higher risk of the primary end point (HR 1.67; 95% CI 1.11 to 2.50; p = 0.014). In the nonischemic group, there was no significant association between FMR and the primary end point in patients with either a preserved or reduced EF. In conclusion, among patients with acute decompensated HF with a preserved or reduced EF, the association of FMR with adverse outcomes may differ between patients who had an ischemic or nonischemic origin of HF.

Original languageEnglish
Pages (from-to)809-816
Number of pages8
JournalAmerican Journal of Cardiology
Volume120
Issue number5
DOIs
Publication statusPublished - Sep 1 2017
Externally publishedYes

Fingerprint

Mitral Valve Insufficiency
Heart Failure
Confidence Intervals
Registries
Cause of Death
Hospitalization
Color

ASJC Scopus subject areas

  • Cardiology and Cardiovascular Medicine

Cite this

Ischemic or Nonischemic Functional Mitral Regurgitation and Outcomes in Patients With Acute Decompensated Heart Failure With Preserved or Reduced Ejection Fraction. / Kajimoto, Katsuya; Minami, Yuichiro; Otsubo, Shigeru; Sato, Naoki; Sato, Naoki; Asai, Kuniya; Munakata, Ryo; Aokage, Toshiyuki; Yoshida, Asuka; Minami, Yuichiro; Yumino, Dai; Mizuno, Masayuki; Kawada, Erisa; Yoshida, Kentaro; Ozaki, Yuri; Kogure, Tomohito; Haruki, Shintaro; Mizuno, Masayuki; Kajimoto, Katsuya; Nakao, Koichi; Sawamura, Tadashi; Nuki, Toshiaki; Ishiki, Ryoji; Yokota, Shigeki; Fujinaga, Hiroyuki; Yamamoto, Takashi; Harada, Kenji; Saito, Akihiro; Kageyama, Norihito; Okumura, Takanobu; Hata, Noritake; Murai, Koji; Nozaki, Ayaka; Kawanaka, Hidekazu; Tanabe, Jun; Sato, Yukihito; Ishii, Katsuhisa; Oiwa, Hitoshi; Matsumoto, Tomoaki; Yoshida, Daisuke; Kato, Nobuo; Suzuki, Hiroshi; Shimizu, Nobuyuki; Keida, Takehiko; Fujita, Masaki; Nakamura, Kentaro; Chinen, Toshiya; Meguro, Kentaro; Kikuchi, Tatsuro; Nishikido, Toshiyuki; Nakata, Marohito; Yamashita, Tatsuya; Nakata, Masaya; Hirono, Akitoshi; Mitsudo, Kazuaki; Kadota, Kazushige; Makita, Noriko; Watanabe, Nagisa; Kawabata, Masaaki; Fujii, Kenichi; Okuda, Shinichi; Kobayashi, Shigeki; Moriuchi, Ikuo; Mizuno, Kiyo o.; Osato, Kazuo; Murakami, Tatsuaki; Shimada, Yoshifumi; Misawa, Katsushi; Kokado, Hiromasa; Fujita, Takashi; Fukuoka, Yoshitomo; Takabatake, Syu; Takata, Yoshifumi; Miyagi, Manabu; Tanaka, Nobuhiro; Yamashina, Akira; Sudo, Shinji; Shimamura, Koichi; Nagashima, Michitaka; Kaneda, Tomoya; Ueda, Kosei; Kato, Hiromasa; Higashikata, Toshinori; Fujimori, Kanichi; Kobayashi, Hiroshi; Fujii, Shinya; Yagi, Masahiro; Ozaki, Yuri; Takaki, Jyunko; Yamashita, Eiji; Toyama, Takuji; Hirata, Tetsuo; Kamisihima, Kazuho; Oka, Toshiaki; Komatsu, Ryushi; Itoh, Akira; Naruko, Takahiko; Abe, Yukio; Nakagawa, Eiichirou; Furukawa, Atsuko; Kinou, Naoto; Uematsu, Shoko; Tabuchi, Isao; Imai, Taku; Sakamoto, Takafumi; Todaka, Koji; Koide, Yuji; Maemura, Koji; Yoshioka, Koichiro; Yoshihisa, Akiomi; Sato, Takamasa; Takeishi, Yasuchika; Ebina, Toshiaki; Kimura, Kazuo; Konishi, Masaaki; Kato, Masahiko; Kinugasa, Yoshiharu; Ishida, Katsunori; Sugihara, Shinobu; Yanagihara, Kiyotaka; Takeuchi, Toshiharu; Okada, Motoi; Hasebe, Naoyuki; Sakai, Tetsuo; Asano, Taku; Minoura, Yoshino; Toshida, Tsutomu; Sato, Takatoshi; Yokota, Yuya; Kondo, Seita; Sakata, Yasushi; Komuro, Issei; Otsu, Kinya; Yamashita, Shizuya; Asano, Yoshihiro; Yoshida, Asuka; Kajimoto, Katsuya; Kashiwase, Kazunori; Ueda, Yasunori; Kondo, Taizo; Kawaguchi, Katsuhiro; Sawamura, Akinori; Saito, Taro; Higa, Toru; Noguchi, Hiroo; Yanagita, Yoko; Nakamura, Keita; Komaki, Tomo; Muramatsu, Toshihiro; Koizumi, Tomomi; Nakajima, Yoshie; Kikutani, Toshihiko; Ikeda, Yoshifimi; Tamaki, Toru; Funada, Shuhei; Ogawa, Harumi; Sakuragawa, Koichiro; Kohsaka, Shun; Ando, Shin ichi; Kadokami, Toshiaki; Ishida, Eiko; Ide, Katsumi; Sotomi, Yohei; Higuchi, Yoshiharu; Uehara, Motoko; Goto, Toshihiko; Ohte, Nobuyuki; Miura, Masanobu; Shiba, Nobuyuki; Nochioka, Kotaro; Shimokawa, Hiroaki; Ishihara, Shiro; Koga, Tokushi; Fujishima, Shinichiro; Kaseda, Shigeru; Haga, Yoshie; Kida, Keisuke; Kamisihima, Kazuho; Nakamura, Makiko; Sunagawa, Osahiko; Miyara, Takafumi; Taba, Youji; Touma, Takashi; Shinjo, Osamu; Nishimura, Yoshioki; Kario, Kazuomi; Shimizu, Hayato; Uchida, Takahiro; Amitani, Ken ichi; Sato, Naoki; Shimada, Katsunori.

In: American Journal of Cardiology, Vol. 120, No. 5, 01.09.2017, p. 809-816.

Research output: Contribution to journalArticle

Kajimoto, K, Minami, Y, Otsubo, S, Sato, N, Sato, N, Asai, K, Munakata, R, Aokage, T, Yoshida, A, Minami, Y, Yumino, D, Mizuno, M, Kawada, E, Yoshida, K, Ozaki, Y, Kogure, T, Haruki, S, Mizuno, M, Kajimoto, K, Nakao, K, Sawamura, T, Nuki, T, Ishiki, R, Yokota, S, Fujinaga, H, Yamamoto, T, Harada, K, Saito, A, Kageyama, N, Okumura, T, Hata, N, Murai, K, Nozaki, A, Kawanaka, H, Tanabe, J, Sato, Y, Ishii, K, Oiwa, H, Matsumoto, T, Yoshida, D, Kato, N, Suzuki, H, Shimizu, N, Keida, T, Fujita, M, Nakamura, K, Chinen, T, Meguro, K, Kikuchi, T, Nishikido, T, Nakata, M, Yamashita, T, Nakata, M, Hirono, A, Mitsudo, K, Kadota, K, Makita, N, Watanabe, N, Kawabata, M, Fujii, K, Okuda, S, Kobayashi, S, Moriuchi, I, Mizuno, KO, Osato, K, Murakami, T, Shimada, Y, Misawa, K, Kokado, H, Fujita, T, Fukuoka, Y, Takabatake, S, Takata, Y, Miyagi, M, Tanaka, N, Yamashina, A, Sudo, S, Shimamura, K, Nagashima, M, Kaneda, T, Ueda, K, Kato, H, Higashikata, T, Fujimori, K, Kobayashi, H, Fujii, S, Yagi, M, Ozaki, Y, Takaki, J, Yamashita, E, Toyama, T, Hirata, T, Kamisihima, K, Oka, T, Komatsu, R, Itoh, A, Naruko, T, Abe, Y, Nakagawa, E, Furukawa, A, Kinou, N, Uematsu, S, Tabuchi, I, Imai, T, Sakamoto, T, Todaka, K, Koide, Y, Maemura, K, Yoshioka, K, Yoshihisa, A, Sato, T, Takeishi, Y, Ebina, T, Kimura, K, Konishi, M, Kato, M, Kinugasa, Y, Ishida, K, Sugihara, S, Yanagihara, K, Takeuchi, T, Okada, M, Hasebe, N, Sakai, T, Asano, T, Minoura, Y, Toshida, T, Sato, T, Yokota, Y, Kondo, S, Sakata, Y, Komuro, I, Otsu, K, Yamashita, S, Asano, Y, Yoshida, A, Kajimoto, K, Kashiwase, K, Ueda, Y, Kondo, T, Kawaguchi, K, Sawamura, A, Saito, T, Higa, T, Noguchi, H, Yanagita, Y, Nakamura, K, Komaki, T, Muramatsu, T, Koizumi, T, Nakajima, Y, Kikutani, T, Ikeda, Y, Tamaki, T, Funada, S, Ogawa, H, Sakuragawa, K, Kohsaka, S, Ando, SI, Kadokami, T, Ishida, E, Ide, K, Sotomi, Y, Higuchi, Y, Uehara, M, Goto, T, Ohte, N, Miura, M, Shiba, N, Nochioka, K, Shimokawa, H, Ishihara, S, Koga, T, Fujishima, S, Kaseda, S, Haga, Y, Kida, K, Kamisihima, K, Nakamura, M, Sunagawa, O, Miyara, T, Taba, Y, Touma, T, Shinjo, O, Nishimura, Y, Kario, K, Shimizu, H, Uchida, T, Amitani, KI, Sato, N & Shimada, K 2017, 'Ischemic or Nonischemic Functional Mitral Regurgitation and Outcomes in Patients With Acute Decompensated Heart Failure With Preserved or Reduced Ejection Fraction', American Journal of Cardiology, vol. 120, no. 5, pp. 809-816. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2017.05.051
Kajimoto, Katsuya ; Minami, Yuichiro ; Otsubo, Shigeru ; Sato, Naoki ; Sato, Naoki ; Asai, Kuniya ; Munakata, Ryo ; Aokage, Toshiyuki ; Yoshida, Asuka ; Minami, Yuichiro ; Yumino, Dai ; Mizuno, Masayuki ; Kawada, Erisa ; Yoshida, Kentaro ; Ozaki, Yuri ; Kogure, Tomohito ; Haruki, Shintaro ; Mizuno, Masayuki ; Kajimoto, Katsuya ; Nakao, Koichi ; Sawamura, Tadashi ; Nuki, Toshiaki ; Ishiki, Ryoji ; Yokota, Shigeki ; Fujinaga, Hiroyuki ; Yamamoto, Takashi ; Harada, Kenji ; Saito, Akihiro ; Kageyama, Norihito ; Okumura, Takanobu ; Hata, Noritake ; Murai, Koji ; Nozaki, Ayaka ; Kawanaka, Hidekazu ; Tanabe, Jun ; Sato, Yukihito ; Ishii, Katsuhisa ; Oiwa, Hitoshi ; Matsumoto, Tomoaki ; Yoshida, Daisuke ; Kato, Nobuo ; Suzuki, Hiroshi ; Shimizu, Nobuyuki ; Keida, Takehiko ; Fujita, Masaki ; Nakamura, Kentaro ; Chinen, Toshiya ; Meguro, Kentaro ; Kikuchi, Tatsuro ; Nishikido, Toshiyuki ; Nakata, Marohito ; Yamashita, Tatsuya ; Nakata, Masaya ; Hirono, Akitoshi ; Mitsudo, Kazuaki ; Kadota, Kazushige ; Makita, Noriko ; Watanabe, Nagisa ; Kawabata, Masaaki ; Fujii, Kenichi ; Okuda, Shinichi ; Kobayashi, Shigeki ; Moriuchi, Ikuo ; Mizuno, Kiyo o. ; Osato, Kazuo ; Murakami, Tatsuaki ; Shimada, Yoshifumi ; Misawa, Katsushi ; Kokado, Hiromasa ; Fujita, Takashi ; Fukuoka, Yoshitomo ; Takabatake, Syu ; Takata, Yoshifumi ; Miyagi, Manabu ; Tanaka, Nobuhiro ; Yamashina, Akira ; Sudo, Shinji ; Shimamura, Koichi ; Nagashima, Michitaka ; Kaneda, Tomoya ; Ueda, Kosei ; Kato, Hiromasa ; Higashikata, Toshinori ; Fujimori, Kanichi ; Kobayashi, Hiroshi ; Fujii, Shinya ; Yagi, Masahiro ; Ozaki, Yuri ; Takaki, Jyunko ; Yamashita, Eiji ; Toyama, Takuji ; Hirata, Tetsuo ; Kamisihima, Kazuho ; Oka, Toshiaki ; Komatsu, Ryushi ; Itoh, Akira ; Naruko, Takahiko ; Abe, Yukio ; Nakagawa, Eiichirou ; Furukawa, Atsuko ; Kinou, Naoto ; Uematsu, Shoko ; Tabuchi, Isao ; Imai, Taku ; Sakamoto, Takafumi ; Todaka, Koji ; Koide, Yuji ; Maemura, Koji ; Yoshioka, Koichiro ; Yoshihisa, Akiomi ; Sato, Takamasa ; Takeishi, Yasuchika ; Ebina, Toshiaki ; Kimura, Kazuo ; Konishi, Masaaki ; Kato, Masahiko ; Kinugasa, Yoshiharu ; Ishida, Katsunori ; Sugihara, Shinobu ; Yanagihara, Kiyotaka ; Takeuchi, Toshiharu ; Okada, Motoi ; Hasebe, Naoyuki ; Sakai, Tetsuo ; Asano, Taku ; Minoura, Yoshino ; Toshida, Tsutomu ; Sato, Takatoshi ; Yokota, Yuya ; Kondo, Seita ; Sakata, Yasushi ; Komuro, Issei ; Otsu, Kinya ; Yamashita, Shizuya ; Asano, Yoshihiro ; Yoshida, Asuka ; Kajimoto, Katsuya ; Kashiwase, Kazunori ; Ueda, Yasunori ; Kondo, Taizo ; Kawaguchi, Katsuhiro ; Sawamura, Akinori ; Saito, Taro ; Higa, Toru ; Noguchi, Hiroo ; Yanagita, Yoko ; Nakamura, Keita ; Komaki, Tomo ; Muramatsu, Toshihiro ; Koizumi, Tomomi ; Nakajima, Yoshie ; Kikutani, Toshihiko ; Ikeda, Yoshifimi ; Tamaki, Toru ; Funada, Shuhei ; Ogawa, Harumi ; Sakuragawa, Koichiro ; Kohsaka, Shun ; Ando, Shin ichi ; Kadokami, Toshiaki ; Ishida, Eiko ; Ide, Katsumi ; Sotomi, Yohei ; Higuchi, Yoshiharu ; Uehara, Motoko ; Goto, Toshihiko ; Ohte, Nobuyuki ; Miura, Masanobu ; Shiba, Nobuyuki ; Nochioka, Kotaro ; Shimokawa, Hiroaki ; Ishihara, Shiro ; Koga, Tokushi ; Fujishima, Shinichiro ; Kaseda, Shigeru ; Haga, Yoshie ; Kida, Keisuke ; Kamisihima, Kazuho ; Nakamura, Makiko ; Sunagawa, Osahiko ; Miyara, Takafumi ; Taba, Youji ; Touma, Takashi ; Shinjo, Osamu ; Nishimura, Yoshioki ; Kario, Kazuomi ; Shimizu, Hayato ; Uchida, Takahiro ; Amitani, Ken ichi ; Sato, Naoki ; Shimada, Katsunori. / Ischemic or Nonischemic Functional Mitral Regurgitation and Outcomes in Patients With Acute Decompensated Heart Failure With Preserved or Reduced Ejection Fraction. In: American Journal of Cardiology. 2017 ; Vol. 120, No. 5. pp. 809-816.
@article{518d96587fc3418b98999d7a3455a055,
title = "Ischemic or Nonischemic Functional Mitral Regurgitation and Outcomes in Patients With Acute Decompensated Heart Failure With Preserved or Reduced Ejection Fraction",
abstract = "The aim of this study was to evaluate the association of functional mitral regurgitation (FMR), preserved or reduced ejection fraction (EF), and ischemic or nonischemic origin with outcomes in patients discharged alive after hospitalization for acute decompensated heart failure (HF). Of the 4,842 patients enrolled in the Acute Decompensated Heart Failure Syndromes (ATTEND) registry, 3,357 patients were evaluated to assess the association of FMR, preserved or reduced EF, and ischemic or nonischemic origin with the primary end point (all-cause death and readmission for HF after discharge). At the time of discharge, FMR was assessed semiquantitatively (classified as none, mild, or moderate to severe) by color Doppler analysis of the regurgitant jet area. According to multivariable analysis, in the ischemic group, either mild or moderate to severe FMR in patients with a preserved EF had a significantly higher risk of the primary end point than patients without FMR (hazard ratio [HR] 1.60; 95{\%} confidence interval [CI] 1.12 to 2.29; p = 0.010 and HR 1.98; 95{\%} CI 1.30 to 3.01; p = 0.001, respectively). In patients with reduced EF with an ischemic origin, only moderate to severe FMR was associated with a significantly higher risk of the primary end point (HR 1.67; 95{\%} CI 1.11 to 2.50; p = 0.014). In the nonischemic group, there was no significant association between FMR and the primary end point in patients with either a preserved or reduced EF. In conclusion, among patients with acute decompensated HF with a preserved or reduced EF, the association of FMR with adverse outcomes may differ between patients who had an ischemic or nonischemic origin of HF.",
author = "Katsuya Kajimoto and Yuichiro Minami and Shigeru Otsubo and Naoki Sato and Naoki Sato and Kuniya Asai and Ryo Munakata and Toshiyuki Aokage and Asuka Yoshida and Yuichiro Minami and Dai Yumino and Masayuki Mizuno and Erisa Kawada and Kentaro Yoshida and Yuri Ozaki and Tomohito Kogure and Shintaro Haruki and Masayuki Mizuno and Katsuya Kajimoto and Koichi Nakao and Tadashi Sawamura and Toshiaki Nuki and Ryoji Ishiki and Shigeki Yokota and Hiroyuki Fujinaga and Takashi Yamamoto and Kenji Harada and Akihiro Saito and Norihito Kageyama and Takanobu Okumura and Noritake Hata and Koji Murai and Ayaka Nozaki and Hidekazu Kawanaka and Jun Tanabe and Yukihito Sato and Katsuhisa Ishii and Hitoshi Oiwa and Tomoaki Matsumoto and Daisuke Yoshida and Nobuo Kato and Hiroshi Suzuki and Nobuyuki Shimizu and Takehiko Keida and Masaki Fujita and Kentaro Nakamura and Toshiya Chinen and Kentaro Meguro and Tatsuro Kikuchi and Toshiyuki Nishikido and Marohito Nakata and Tatsuya Yamashita and Masaya Nakata and Akitoshi Hirono and Kazuaki Mitsudo and Kazushige Kadota and Noriko Makita and Nagisa Watanabe and Masaaki Kawabata and Kenichi Fujii and Shinichi Okuda and Shigeki Kobayashi and Ikuo Moriuchi and Mizuno, {Kiyo o.} and Kazuo Osato and Tatsuaki Murakami and Yoshifumi Shimada and Katsushi Misawa and Hiromasa Kokado and Takashi Fujita and Yoshitomo Fukuoka and Syu Takabatake and Yoshifumi Takata and Manabu Miyagi and Nobuhiro Tanaka and Akira Yamashina and Shinji Sudo and Koichi Shimamura and Michitaka Nagashima and Tomoya Kaneda and Kosei Ueda and Hiromasa Kato and Toshinori Higashikata and Kanichi Fujimori and Hiroshi Kobayashi and Shinya Fujii and Masahiro Yagi and Yuri Ozaki and Jyunko Takaki and Eiji Yamashita and Takuji Toyama and Tetsuo Hirata and Kazuho Kamisihima and Toshiaki Oka and Ryushi Komatsu and Akira Itoh and Takahiko Naruko and Yukio Abe and Eiichirou Nakagawa and Atsuko Furukawa and Naoto Kinou and Shoko Uematsu and Isao Tabuchi and Taku Imai and Takafumi Sakamoto and Koji Todaka and Yuji Koide and Koji Maemura and Koichiro Yoshioka and Akiomi Yoshihisa and Takamasa Sato and Yasuchika Takeishi and Toshiaki Ebina and Kazuo Kimura and Masaaki Konishi and Masahiko Kato and Yoshiharu Kinugasa and Katsunori Ishida and Shinobu Sugihara and Kiyotaka Yanagihara and Toshiharu Takeuchi and Motoi Okada and Naoyuki Hasebe and Tetsuo Sakai and Taku Asano and Yoshino Minoura and Tsutomu Toshida and Takatoshi Sato and Yuya Yokota and Seita Kondo and Yasushi Sakata and Issei Komuro and Kinya Otsu and Shizuya Yamashita and Yoshihiro Asano and Asuka Yoshida and Katsuya Kajimoto and Kazunori Kashiwase and Yasunori Ueda and Taizo Kondo and Katsuhiro Kawaguchi and Akinori Sawamura and Taro Saito and Toru Higa and Hiroo Noguchi and Yoko Yanagita and Keita Nakamura and Tomo Komaki and Toshihiro Muramatsu and Tomomi Koizumi and Yoshie Nakajima and Toshihiko Kikutani and Yoshifimi Ikeda and Toru Tamaki and Shuhei Funada and Harumi Ogawa and Koichiro Sakuragawa and Shun Kohsaka and Ando, {Shin ichi} and Toshiaki Kadokami and Eiko Ishida and Katsumi Ide and Yohei Sotomi and Yoshiharu Higuchi and Motoko Uehara and Toshihiko Goto and Nobuyuki Ohte and Masanobu Miura and Nobuyuki Shiba and Kotaro Nochioka and Hiroaki Shimokawa and Shiro Ishihara and Tokushi Koga and Shinichiro Fujishima and Shigeru Kaseda and Yoshie Haga and Keisuke Kida and Kazuho Kamisihima and Makiko Nakamura and Osahiko Sunagawa and Takafumi Miyara and Youji Taba and Takashi Touma and Osamu Shinjo and Yoshioki Nishimura and Kazuomi Kario and Hayato Shimizu and Takahiro Uchida and Amitani, {Ken ichi} and Naoki Sato and Katsunori Shimada",
year = "2017",
month = "9",
day = "1",
doi = "10.1016/j.amjcard.2017.05.051",
language = "English",
volume = "120",
pages = "809--816",
journal = "American Journal of Cardiology",
issn = "0002-9149",
publisher = "Elsevier Inc.",
number = "5",

}

TY - JOUR

T1 - Ischemic or Nonischemic Functional Mitral Regurgitation and Outcomes in Patients With Acute Decompensated Heart Failure With Preserved or Reduced Ejection Fraction

AU - Kajimoto, Katsuya

AU - Minami, Yuichiro

AU - Otsubo, Shigeru

AU - Sato, Naoki

AU - Sato, Naoki

AU - Asai, Kuniya

AU - Munakata, Ryo

AU - Aokage, Toshiyuki

AU - Yoshida, Asuka

AU - Minami, Yuichiro

AU - Yumino, Dai

AU - Mizuno, Masayuki

AU - Kawada, Erisa

AU - Yoshida, Kentaro

AU - Ozaki, Yuri

AU - Kogure, Tomohito

AU - Haruki, Shintaro

AU - Mizuno, Masayuki

AU - Kajimoto, Katsuya

AU - Nakao, Koichi

AU - Sawamura, Tadashi

AU - Nuki, Toshiaki

AU - Ishiki, Ryoji

AU - Yokota, Shigeki

AU - Fujinaga, Hiroyuki

AU - Yamamoto, Takashi

AU - Harada, Kenji

AU - Saito, Akihiro

AU - Kageyama, Norihito

AU - Okumura, Takanobu

AU - Hata, Noritake

AU - Murai, Koji

AU - Nozaki, Ayaka

AU - Kawanaka, Hidekazu

AU - Tanabe, Jun

AU - Sato, Yukihito

AU - Ishii, Katsuhisa

AU - Oiwa, Hitoshi

AU - Matsumoto, Tomoaki

AU - Yoshida, Daisuke

AU - Kato, Nobuo

AU - Suzuki, Hiroshi

AU - Shimizu, Nobuyuki

AU - Keida, Takehiko

AU - Fujita, Masaki

AU - Nakamura, Kentaro

AU - Chinen, Toshiya

AU - Meguro, Kentaro

AU - Kikuchi, Tatsuro

AU - Nishikido, Toshiyuki

AU - Nakata, Marohito

AU - Yamashita, Tatsuya

AU - Nakata, Masaya

AU - Hirono, Akitoshi

AU - Mitsudo, Kazuaki

AU - Kadota, Kazushige

AU - Makita, Noriko

AU - Watanabe, Nagisa

AU - Kawabata, Masaaki

AU - Fujii, Kenichi

AU - Okuda, Shinichi

AU - Kobayashi, Shigeki

AU - Moriuchi, Ikuo

AU - Mizuno, Kiyo o.

AU - Osato, Kazuo

AU - Murakami, Tatsuaki

AU - Shimada, Yoshifumi

AU - Misawa, Katsushi

AU - Kokado, Hiromasa

AU - Fujita, Takashi

AU - Fukuoka, Yoshitomo

AU - Takabatake, Syu

AU - Takata, Yoshifumi

AU - Miyagi, Manabu

AU - Tanaka, Nobuhiro

AU - Yamashina, Akira

AU - Sudo, Shinji

AU - Shimamura, Koichi

AU - Nagashima, Michitaka

AU - Kaneda, Tomoya

AU - Ueda, Kosei

AU - Kato, Hiromasa

AU - Higashikata, Toshinori

AU - Fujimori, Kanichi

AU - Kobayashi, Hiroshi

AU - Fujii, Shinya

AU - Yagi, Masahiro

AU - Ozaki, Yuri

AU - Takaki, Jyunko

AU - Yamashita, Eiji

AU - Toyama, Takuji

AU - Hirata, Tetsuo

AU - Kamisihima, Kazuho

AU - Oka, Toshiaki

AU - Komatsu, Ryushi

AU - Itoh, Akira

AU - Naruko, Takahiko

AU - Abe, Yukio

AU - Nakagawa, Eiichirou

AU - Furukawa, Atsuko

AU - Kinou, Naoto

AU - Uematsu, Shoko

AU - Tabuchi, Isao

AU - Imai, Taku

AU - Sakamoto, Takafumi

AU - Todaka, Koji

AU - Koide, Yuji

AU - Maemura, Koji

AU - Yoshioka, Koichiro

AU - Yoshihisa, Akiomi

AU - Sato, Takamasa

AU - Takeishi, Yasuchika

AU - Ebina, Toshiaki

AU - Kimura, Kazuo

AU - Konishi, Masaaki

AU - Kato, Masahiko

AU - Kinugasa, Yoshiharu

AU - Ishida, Katsunori

AU - Sugihara, Shinobu

AU - Yanagihara, Kiyotaka

AU - Takeuchi, Toshiharu

AU - Okada, Motoi

AU - Hasebe, Naoyuki

AU - Sakai, Tetsuo

AU - Asano, Taku

AU - Minoura, Yoshino

AU - Toshida, Tsutomu

AU - Sato, Takatoshi

AU - Yokota, Yuya

AU - Kondo, Seita

AU - Sakata, Yasushi

AU - Komuro, Issei

AU - Otsu, Kinya

AU - Yamashita, Shizuya

AU - Asano, Yoshihiro

AU - Yoshida, Asuka

AU - Kajimoto, Katsuya

AU - Kashiwase, Kazunori

AU - Ueda, Yasunori

AU - Kondo, Taizo

AU - Kawaguchi, Katsuhiro

AU - Sawamura, Akinori

AU - Saito, Taro

AU - Higa, Toru

AU - Noguchi, Hiroo

AU - Yanagita, Yoko

AU - Nakamura, Keita

AU - Komaki, Tomo

AU - Muramatsu, Toshihiro

AU - Koizumi, Tomomi

AU - Nakajima, Yoshie

AU - Kikutani, Toshihiko

AU - Ikeda, Yoshifimi

AU - Tamaki, Toru

AU - Funada, Shuhei

AU - Ogawa, Harumi

AU - Sakuragawa, Koichiro

AU - Kohsaka, Shun

AU - Ando, Shin ichi

AU - Kadokami, Toshiaki

AU - Ishida, Eiko

AU - Ide, Katsumi

AU - Sotomi, Yohei

AU - Higuchi, Yoshiharu

AU - Uehara, Motoko

AU - Goto, Toshihiko

AU - Ohte, Nobuyuki

AU - Miura, Masanobu

AU - Shiba, Nobuyuki

AU - Nochioka, Kotaro

AU - Shimokawa, Hiroaki

AU - Ishihara, Shiro

AU - Koga, Tokushi

AU - Fujishima, Shinichiro

AU - Kaseda, Shigeru

AU - Haga, Yoshie

AU - Kida, Keisuke

AU - Kamisihima, Kazuho

AU - Nakamura, Makiko

AU - Sunagawa, Osahiko

AU - Miyara, Takafumi

AU - Taba, Youji

AU - Touma, Takashi

AU - Shinjo, Osamu

AU - Nishimura, Yoshioki

AU - Kario, Kazuomi

AU - Shimizu, Hayato

AU - Uchida, Takahiro

AU - Amitani, Ken ichi

AU - Sato, Naoki

AU - Shimada, Katsunori

PY - 2017/9/1

Y1 - 2017/9/1

N2 - The aim of this study was to evaluate the association of functional mitral regurgitation (FMR), preserved or reduced ejection fraction (EF), and ischemic or nonischemic origin with outcomes in patients discharged alive after hospitalization for acute decompensated heart failure (HF). Of the 4,842 patients enrolled in the Acute Decompensated Heart Failure Syndromes (ATTEND) registry, 3,357 patients were evaluated to assess the association of FMR, preserved or reduced EF, and ischemic or nonischemic origin with the primary end point (all-cause death and readmission for HF after discharge). At the time of discharge, FMR was assessed semiquantitatively (classified as none, mild, or moderate to severe) by color Doppler analysis of the regurgitant jet area. According to multivariable analysis, in the ischemic group, either mild or moderate to severe FMR in patients with a preserved EF had a significantly higher risk of the primary end point than patients without FMR (hazard ratio [HR] 1.60; 95% confidence interval [CI] 1.12 to 2.29; p = 0.010 and HR 1.98; 95% CI 1.30 to 3.01; p = 0.001, respectively). In patients with reduced EF with an ischemic origin, only moderate to severe FMR was associated with a significantly higher risk of the primary end point (HR 1.67; 95% CI 1.11 to 2.50; p = 0.014). In the nonischemic group, there was no significant association between FMR and the primary end point in patients with either a preserved or reduced EF. In conclusion, among patients with acute decompensated HF with a preserved or reduced EF, the association of FMR with adverse outcomes may differ between patients who had an ischemic or nonischemic origin of HF.

AB - The aim of this study was to evaluate the association of functional mitral regurgitation (FMR), preserved or reduced ejection fraction (EF), and ischemic or nonischemic origin with outcomes in patients discharged alive after hospitalization for acute decompensated heart failure (HF). Of the 4,842 patients enrolled in the Acute Decompensated Heart Failure Syndromes (ATTEND) registry, 3,357 patients were evaluated to assess the association of FMR, preserved or reduced EF, and ischemic or nonischemic origin with the primary end point (all-cause death and readmission for HF after discharge). At the time of discharge, FMR was assessed semiquantitatively (classified as none, mild, or moderate to severe) by color Doppler analysis of the regurgitant jet area. According to multivariable analysis, in the ischemic group, either mild or moderate to severe FMR in patients with a preserved EF had a significantly higher risk of the primary end point than patients without FMR (hazard ratio [HR] 1.60; 95% confidence interval [CI] 1.12 to 2.29; p = 0.010 and HR 1.98; 95% CI 1.30 to 3.01; p = 0.001, respectively). In patients with reduced EF with an ischemic origin, only moderate to severe FMR was associated with a significantly higher risk of the primary end point (HR 1.67; 95% CI 1.11 to 2.50; p = 0.014). In the nonischemic group, there was no significant association between FMR and the primary end point in patients with either a preserved or reduced EF. In conclusion, among patients with acute decompensated HF with a preserved or reduced EF, the association of FMR with adverse outcomes may differ between patients who had an ischemic or nonischemic origin of HF.

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85021982837&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=85021982837&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1016/j.amjcard.2017.05.051

DO - 10.1016/j.amjcard.2017.05.051

M3 - Article

C2 - 28705383

AN - SCOPUS:85021982837

VL - 120

SP - 809

EP - 816

JO - American Journal of Cardiology

JF - American Journal of Cardiology

SN - 0002-9149

IS - 5

ER -