Intra-arterial infusion chemotherapy for invasive bladder cancer

Tomoyasu Tsushima, Masatake Takamatsu, Shin Ebara, Shunko Kaku, Takanori Murakami, Yoshiyuki Miyaji, Yasuo Yamamoto, Yasutomo Nasu, Hiromi Kumon, Hiroyuki Ohmori, Satoshi Uno, Ryouji Arata, Kenji Aramaki, Taiichiro Johsen, Michinao Saegusa, Takafumi Akagi, Yujiro Ozaki, Kohji Shidahara, Yasuki Nakayama, Teruaki Akaeda

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Intra-arterial infusion chemotherapy for invasive bladder cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences