Incorporation Site and Valence State of Sn Atoms in Sn-Substituted La(O,F)BiS2 Superconductor

Ya Jun Li, Ze Xu Sun, Noriyuki Kataoka, Taro Setoguchi, Yusuke Hashimoto, Soichiro Takeuchi, Shunjo Koga, Takayuki Muro, Satoshi Demura, Kanako Noguchi, Hideaki Sakata, Tomohiro Matsushita, Ikuto Kawasaki, Shin Ichi Fujimori, Takanori Wakita, Yuji Muraoka, Takayoshi Yokoya

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Incorporation Site and Valence State of Sn Atoms in Sn-Substituted La(O,F)BiS2 Superconductor'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy