Impact of the assimilation of sea ice concentration data on an atmosphere-ocean-sea ice coupled simulation of the Arctic Ocean climate

Takahiro Toyoda, Toshiyuki Awaji, Nozomi Sugiura, Shuhei Masuda, Hiromichi Igarashi, Yuji Sasaki, Yoshihisa Hiyoshi, Yoichi Ishikawa, Takashi Mochizuki, Takashi T. Sakamoto, Hiroaki Tatebe, Yoshiki Komuro, Tatsuo Suzuki, Teruyuki Nishimura, Masato Mori, Yoshimitsu Chikamoto, Sayaka Yasunaka, Yukiko Imada, Miki Arai, Masahiro WatanabeHideo Shiogama, Toru Nozawa, Akira Hasegawa, Masayoshi Ishii, Masahide Kimoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Impact of the assimilation of sea ice concentration data on an atmosphere-ocean-sea ice coupled simulation of the Arctic Ocean climate'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences