Impact of HER2 expression on EGFR-TKI treatment outcomes in lung tumors harboring EGFR mutations: A HER2-CS study subset analysis

Kadoaki Ohashi, Kiichiro Ninomiya, Hiroshige Yoshioka, Akihiro Bessho, Takuo Shibayama, Keisuke Aoe, Nobuhisa Ishikawa, Toshiyuki Kozuki, Haruyuki Kawai, Shoichi Kuyama, Seigo Miyoshi, Kazunori Fujitaka, Hideto Obata, Yukari Tsubata, Yoshikazu Awaya, Masaaki Inoue, Koji Inoue, Naokatsu Horita, Hiroyuki Yanai, Katsuyuki HottaKatsuyuki Kiura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Impact of HER2 expression on EGFR-TKI treatment outcomes in lung tumors harboring EGFR mutations: A HER2-CS study subset analysis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences