II. Cerebral infarction/transient ischemic attack (TIA)

Yukito Shinohara, Takehiko Yanagihara, Koji Abe, Toshiki Yoshimine, Toshiyuki Fujinaka, Takayo Chuma, Fumio Ochi, Masao Nagayama, Akira Ogawa, Norihiro Suzuki, Yasuo Katayama, Akio Kimura, Kazuo Minematsu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

52 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'II. Cerebral infarction/transient ischemic attack (TIA)'. Together they form a unique fingerprint.