Identification of 45 new neutron-rich isotopes produced by in-flight fission of a 238U beam at 345MeV/nucleon

Tetsuya Ohnishi, Toshiyuki Kubo, Kensuke Kusaka, Atsushi Yoshida, Koichi Yoshida, Masao Ohtake, Naoki Fukuda, Hiroyuki Takeda, Daisuke Kameda, Kanenobu Tanaka, Naohito Inabe, Yoshiyuki Yanagisawa, Yasuyuki Gono, Hiroshi Watanabe, Hideaki Otsu, Hidetada Baba, Takashi Ichihara, Yoshitaka Yamaguchi, Maya Takechi, Shunji NishimuraHideki Ueno, Akihiro Yoshimi, Hiroyoshi Sakurai, Tohru Motobayashi, Taro Nakao, Yutaka Mizoi, Masafumi Matsushita, Kazuo Ieki, Nobuyuki Kobayashi, Kana Tanaka, Yosuke Kawada, Naoki Tanaka, Shigeki Deguchi, Yoshiteru Satou, Yosuke Kondo, Takashi Nakamura, Kenta Yoshinaga, Chihiro Ishii, Hideakira Yoshii, Yuki Miyashita, Nobuya Uematsu, Yasutsugu Shiraki, Toshiyuki Sumikama, Junsei Chiba, Eiji Ideguchi, Akito Saito, Takayuki Yamaguchi, Isao Hachiuma, Takeshi Suzuki, Tetsuaki Moriguchi, Akira Ozawa, Takashi Ohtsubo, Michael A. Famiano, Hans Geissel, Anthony S. Nettleton, Oleg B. Tarasov, Daniel P. Bazin, Bradley M. Sherrill, Shashikant L. Manikonda, Jerry A. Nolen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

146 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Identification of 45 new neutron-rich isotopes produced by in-flight fission of a <sup>238</sup>U beam at 345MeV/nucleon'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy