Human Telomerase Reverse Transcriptase Gene Promoter Mutation in Serum of Patients with Hepatocellular Carcinoma

Soichiro Ako, Kazuhiro Nouso, Hideaki Kinugasa, Hiroshi Matsushita, Hiroyuki Terasawa, Takuya Adachi, Nozomu Wada, Yasuto Takeuchi, Mari Mandai, Hideki Onishi, Fusao Ikeda, Hidenori Shiraha, Akinobu Takaki, Shinichi Fujioka, Tetsushige Mimura, Hiroyuki Okada

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Human Telomerase Reverse Transcriptase Gene Promoter Mutation in Serum of Patients with Hepatocellular Carcinoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences