HSP90 and its inhibitors

Huifang Hao, Yoshio Naomoto, Xiaohong Bao, Nobuyuki Watanabe, Kazufumi Sakurama, Kazuhiro Noma, Takayuki Motoki, Yasuko Tomono, Takuya Fukazawa, Yasuhiro Shirakawa, Tomoki Yamatsuji, Junji Matsuoka, Munenori Takaoka

Research output: Contribution to journalReview article

25 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'HSP90 and its inhibitors'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences