High-mobility group box 1-mediated hippocampal microglial activation induces cognitive impairment in mice with neuropathic pain

Kazue Hisaoka-Nakashima, Kazuto Ohata, Natsuki Yoshimoto, Shintarou Tokuda, Nanako Yoshii, Yoki Nakamura, Dengli Wang, Keyue Liu, Hidenori Wake, Takayuki Yoshida, Yukio Ago, Kouichi Hashimoto, Masahiro Nishibori, Norimitsu Morioka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'High-mobility group box 1-mediated hippocampal microglial activation induces cognitive impairment in mice with neuropathic pain'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences