High-dose versus low-dose pitavastatin in Japanese patients with stable coronary artery disease (REAL-CAD) a randomized superiority trial

Isao Taguchi, Satoshi Iimuro, Hiroshi Iwata, Hiroaki Takashima, Mitsuru Abe, Eisuke Amiya, Takanori Ogawa, Yukio Ozaki, Ichiro Sakuma, Yoshihisa Nakagawa, Kiyoshi Hibi, Takafumi Hiro, Yoshihiro Fukumoto, Seiji Hokimoto, Katsumi Miyauchi, Tsutomu Yamazaki, Hiroshi Ito, Yutaka Otsuji, Kazuo Kimura, Jun TakahashiAtsushi Hirayama, Hiroyoshi Yokoi, Kazuo Kitagawa, Takao Urabe, Yasushi Okada, Yasuo Terayama, Kazunori Toyoda, Takehiko Nagao, Masayasu Matsumoto, Yasuo Ohashi, Tetsuji Kaneko, Retsu Fujita, Hiroshi Ohtsu, Hisao Ogawa, Hiroyuki Daida, Hiroaki Shimokawa, Yasushi Saito, Takeshi Kimura, Teruo Inoue, Masunori Matsuzaki, Ryozo Nagai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

92 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'High-dose versus low-dose pitavastatin in Japanese patients with stable coronary artery disease (REAL-CAD) a randomized superiority trial'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences