Guidelines for the management of cutaneous lymphomas (2011): A consensus statement by the Japanese Skin Cancer Society - Lymphoma Study Group

Makoto Sugaya, Toshihisa Hamada, Kazuhiro Kawai, Kentaro Yonekura, Mikio Ohtsuka, Takatoshi Shimauchi, Yoshiki Tokura, Koji Nozaki, Koji Izutsu, Ritsuro Suzuki, Mitsuru Setoyama, Tetsuo Nagatani, Hiroshi Koga, Mamori Tani, Keiji Iwatsuki

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

29 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Guidelines for the management of cutaneous lymphomas (2011): A consensus statement by the Japanese Skin Cancer Society - Lymphoma Study Group'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences