Genetic variations in the CYP17A1 and NT5C2 genes are associated with a reduction in visceral and subcutaneous fat areas in Japanese women

Kikuko Hotta, Aya Kitamoto, Takuya Kitamoto, Seiho Mizusawa, Hajime Teranishi, Tomoaki Matsuo, Yoshio Nakata, Hideyuki Hyogo, Hidenori Ochi, Takahiro Nakamura, Seika Kamohara, Nobuyuki Miyatake, Kazuaki Kotani, Ryoya Komatsu, Naoto Itoh, Ikuo Mineo, Jun Wada, Masato Yoneda, Atsushi Nakajima, Tohru FunahashiShigeru Miyazaki, Katsuto Tokunaga, Hiroaki Masuzaki, Takato Ueno, Kazuaki Chayama, Kazuyuki Hamaguchi, Kentaro Yamada, Toshiaki Hanafusa, Shinichi Oikawa, Hironobu Yoshimatsu, Toshiie Sakata, Kiyoji Tanaka, Yuji Matsuzawa, Kazuwa Nakao, Akihiro Sekine

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

33 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Genetic variations in the CYP17A1 and NT5C2 genes are associated with a reduction in visceral and subcutaneous fat areas in Japanese women'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences