Genes expression analyses of sea-island cotton (Gossypium barbadense L.) during fiber development

Li Li Tu, Xian Long Zhang, Shao Guang Liang, Di Qiu Liu, Long Fu Zhu, Fan Chang Zeng, Yi Chun Nie, Xiao Ping Guo, Feng Lin Deng, Jia Fu Tan, Li Xu

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    71 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Genes expression analyses of sea-island cotton (Gossypium barbadense L.) during fiber development'. Together they form a unique fingerprint.

    Agriculture & Biology