GbEXPATR, a species-specific expansin, enhances cotton fibre elongation through cell wall restructuring

Yang Li, Lili Tu, Filomena A. Pettolino, Shengmei Ji, Juan Hao, Daojun Yuan, Fenglin Deng, Jiafu Tan, Haiyan Hu, Qing Wang, Danny J. Llewellyn, Xianlong Zhang

Research output: Contribution to journalArticle

33 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'GbEXPATR, a species-specific expansin, enhances cotton fibre elongation through cell wall restructuring'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences