Fundamental and clinical studies on hbk, a new aminoglycoside antibiotic

Yoshiteru Shigeno, Hiroko Nakazato, Hironobu Koga, Koichi Watanabe, Hiroshi Tomita, Yoshiaki Fukuda, Kenji Mori, Hikaru Tanaka, Kiyo Fujita, Akimitsu Tomqnaga, Shigeru Kohno, Yoji Suzuyama, Masaki Hirota, Atsushi Saito, Kohei Hara, Mitsuo Kaku, Nobuchika Kusano, Kazuo Noda, Kazuyuki Sugawara, Chikako MochidaKeizo Yamaguchi, Toshiro Oda, Isaq Nakamura, Naomi Ito, Toshiaki Hayashi, Naofumi Suyama

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Fundamental and clinical studies on hbk, a new aminoglycoside antibiotic'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences