Expression of the hepatocyte growth factor gene during chick limb development

Fumio Myokai, Norifumi Washio, Yoji Asahara, Tomoichiro Yamaai, Nobuya Tanda, Tetsuya Ishikawa, Shunsuke Aoki, Hidemi Kurihara, Yoji Murayama, Taiichi Saito, Kunio Matsumoto, Toshikazu Nakamura, Sumihare Noji, Tsutomu Nohno

Research output: Contribution to journalArticle

37 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Expression of the hepatocyte growth factor gene during chick limb development'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences