Evaluation of the benefits of de-escalation for patients with sepsis in the emergency intensive care unit

Takahiro Niimura, Yoshito Zamami, Toru Imai, Kanako Nagao, Masafumi Kayano, Hidenori Sagara, Mitsuhiro Goda, Naoto Okada, Masayuki Chuma, Kenshi Takechi, Masaki Imanishi, Toshihiro Koyama, Tadashi Koga, Hironori Nakura, Toshiaki Sendo, Keisuke Ishizawa

Research output: Contribution to journalArticle

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Evaluation of the benefits of de-escalation for patients with sepsis in the emergency intensive care unit'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences