Establishment of the culture model system that reflects the process of terminal differentiation of connective tissue-type mast cells

Hirotsugu Takano, Shunsuke Nakazawa, Yasushi Okuno, Naritoshi Shirata, Sohken Tsuchiya, Takayuki Kainoh, Seigoh Takamatsu, Kazuyuki Furuta, Yoshitaka Taketomi, Yuko Naito, Hiromu Takematsu, Yasunori Kozutsumi, Gozoh Tsujimoto, Makoto Murakami, Ichiro Kudo, Atsushi Ichikawa, Kazuhisa Nakayama, Yukihiko Sugimoto, Satoshi Tanaka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

29 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Establishment of the culture model system that reflects the process of terminal differentiation of connective tissue-type mast cells'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences