Erratum to: A case of perinatal hypophosphatasia with a novel mutation in the alpl gene: Clinical course and review of the literature (Clin Pediatr Endocrinol)

Maki Oyachi, Daisuke Harada, Natsuko Sakamoto, Kaoru Ueyama, Kawai Kondo, Kanako Kishimoto, Masafumi Izui, Yuiko Nagamatsu, Hiroko Kashiwagi, Miho Yamamuro, Makoto Tamura, Shin Kikuchi, Tomoyuki Akiyama, Toshimi Michigami, Yoshiki Seino, Noriyuki Namba

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Erratum to: A case of perinatal hypophosphatasia with a novel mutation in the alpl gene: Clinical course and review of the literature (Clin Pediatr Endocrinol)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences