Erratum: PCNA mono-ubiquitination and activation of translesion DNA polymerases by DNA polymerase α (Journal of Biochemistry (2009) 146:1 (13-21) DOI: 10.1093/jb/mvp043)

Motoshi Suzuki, Atsuko Niimi, Siripan Limsirichaikul, Shuta Tomida, Qin Miao Huang, Shunji Izuta, Jiro Usukura, Yasutomo Itoh, Takashi Hishida, Tomohiro Akashi, Yoshiyuki Nakagawa, Akihiko Kikuchi, Youri Pavlov, Takashi Murate, Takashi Takahashi

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Erratum: PCNA mono-ubiquitination and activation of translesion DNA polymerases by DNA polymerase α (Journal of Biochemistry (2009) 146:1 (13-21) DOI: 10.1093/jb/mvp043)'. Together they form a unique fingerprint.