Erratum: Duodenal follicular lymphoma lacks AID but expresses BACH2 and has memory B-cell characteristics (Modern Pathology (2013) 26 (22-31) DOI: 10.1038/modpathol.2012.127)

Katsuyoshi Takata, Yasuharu Sato, Naoya Nakamura, Mami Tokunaka, Yukari Miki, Yara Yukie Kikuti, Kazuhiko Igarashi, Etsuro Ito, Hideo Harigae, Seiichi Kato, Eiko Hayashi, Takashi Oka, Yoshinobu Hoshii, Akira Tari, Hiroyuki Okada, Abd Alkader Lamia Mohamad, Yoshinobu Maeda, Mitsune Tanimoto, Tomohiro Kinoshita, Tadashi Yoshino

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Erratum: Duodenal follicular lymphoma lacks AID but expresses BACH2 and has memory B-cell characteristics (Modern Pathology (2013) 26 (22-31) DOI: 10.1038/modpathol.2012.127)'. Together they form a unique fingerprint.