Elevated serum interferon Î 3-induced protein 10 kDa is associated with TAFRO syndrome

Noriko Iwaki, Yuka Gion, Eisei Kondo, Mitsuhiro Kawano, Taro Masunari, Hiroshi Moro, Koji Nikkuni, Kazue Takai, Masao Hagihara, Yuko Hashimoto, Kenji Yokota, Masataka Okamoto, Shinji Nakao, Tadashi Yoshino, Yasuharu Sato

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

32 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Elevated serum interferon Î 3-induced protein 10 kDa is associated with TAFRO syndrome'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences