Dysbiosis Contributes to Arthritis Development via Activation of Autoreactive T Cells in the Intestine

Yuichi Maeda, Takashi Kurakawa, Eiji Umemoto, Daisuke Motooka, Yoshinaga Ito, Kazuyoshi Gotoh, Keiji Hirota, Masato Matsushita, Yoki Furuta, Masashi Narazaki, Noriko Sakaguchi, Hisako Kayama, Shota Nakamura, Tetsuya Iida, Yukihiko Saeki, Atsushi Kumanogoh, Shimon Sakaguchi, Kiyoshi Takeda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

186 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Dysbiosis Contributes to Arthritis Development via Activation of Autoreactive T Cells in the Intestine'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences