Distinct morphologic, phenotypic, and clinical-course characteristics of indolent peripheral T-cell lymphoma

Eiko Hayashi, Katsuyoshi Takata, Yasuharu Sato, Yukie Tashiro, Yoshiro Tachiyama, Seiko Sawada-Kitamura, Yasushi Hiramatsu, Shun Sugiguchi, Soichiro Nose, Mitsuyoshi Hirokawa, Midori Ando, Lamia Abd Alkader, Yoshinobu Maeda, Mitsune Tanimoto, Tadashi Yoshino

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Distinct morphologic, phenotypic, and clinical-course characteristics of indolent peripheral T-cell lymphoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences