Diploid Male Gametes Circumvent Hybrid Sterility Between Asian and African Rice Species

Daichi Kuniyoshi, Itaru Masuda, Yoshitaka Kanaoka, Yuki Shimazaki-Kishi, Yoshihiro Okamoto, Hideshi Yasui, Toshio Yamamoto, Kiyotaka Nagaki, Yoichiro Hoshino, Yohei Koide, Itsuro Takamure, Yuji Kishima

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    2 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Diploid Male Gametes Circumvent Hybrid Sterility Between Asian and African Rice Species'. Together they form a unique fingerprint.

    Agriculture & Biology