Diffuse-Type Gastric Carcinoma: Progression, Angiogenesis, and Transforming Growth Factor β Signaling

Akiyoshi Komuro, Masakazu Yashiro, Caname Iwata, Yasuyuki Morishita, Erik Johansson, Yoshiko Matsumoto, Akira Watanabe, Hiroyuki Aburatani, Hiroyuki Miyoshi, Kunihiko Kiyono, Yo Taro Shirai, Hiroshi I. Suzuki, Kosei Hirakawa, Mitsunobu R. Kano, Kohei Miyazono

Research output: Contribution to journalArticle

52 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Diffuse-Type Gastric Carcinoma: Progression, Angiogenesis, and Transforming Growth Factor β Signaling'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences