Development of tough snake robot systems

Fumitoshi Matsuno, Tetsushi Kamegawa, Wei Qi, Tatsuya Takemori, Motoyasu Tanaka, Mizuki Nakajima, Kenjiro Tadakuma, Masahiro Fujita, Yosuke Suzuki, Katsutoshi Itoyama, Hiroshi G. Okuno, Yoshiaki Bando, Tomofumi Fujiwara, Satoshi Tadokoro

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Fingerprint Dive into the research topics of 'Development of tough snake robot systems'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science