Detection of epidermal growth factor receptor mutations in exhaled breath condensate using droplet digital polymerase chain reaction

KAZUYA NISHII, KADOAKI OHASHI, TOMOKI TAMURA, KIICHIRO NINOMIYA, TAKEHIRO MATSUBARA, SATORU SENOO, HIROHISA KANO, HIROMI WATANABE, NAOHIRO ODA, GO MAKIMOTO, HISAO HIGO, YUKA KATO, TAKASHI NINOMIYA, TOSHIO KUBO, HIROMASA YAMAMOTO, SHUTA TOMIDA, KATSUYUKI HOTTA, MASAHIRO TABATA, SHINICHI TOYOOKA, YOSHINOBU MAEDAKATSUYUKI KIURA

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Detection of epidermal growth factor receptor mutations in exhaled breath condensate using droplet digital polymerase chain reaction'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences