Detection of COL1A1-PDGFB fusion transcripts in dermatofibrosarcoma protuberans

Gen Nakanishi, Masae Shirai, Takeshi Kato, Norikazu Fujii, Noriki Fujimoto, Toshihiro Tanaka, Yoshinori Shirafuji, Norihiro Suzuki, Masaki Otsuka, Kenji Asagoe, Keiji Iwatsuki, Ryo Tanaka, Wataru Fujimoto, Fumie Hanawa, Shinji Shimada, Yujin Nakagawa, Miki Tanioka

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Detection of COL1A1-PDGFB fusion transcripts in dermatofibrosarcoma protuberans'. Together they form a unique fingerprint.