De novo CD5 + diffuse large B-cell lymphoma: A clinicopathologic study of 109 patients

Motoko Yamaguchi, Masao Seto, Masataka Okamoto, Ryo Ichinohasama, Naoya Nakamura, Tadashi Yoshino, Junji Suzumiya, Takuhei Murase, Ikuo Miura, Takashi Akasaka, Jun Ichi Tamaru, Ritsuro Suzuki, Yoshitoyo Kagami, Masami Hirano, Yasuo Morishima, Ryuzo Ueda, Hiroshi Shiku, Shigeo Nakamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

232 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'De novo CD5 <sup>+</sup> diffuse large B-cell lymphoma: A clinicopathologic study of 109 patients'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences