Conditions inhibiting eruption of permanent first molars

Hidenobu Matsuzaki, Yoshinobu Yanagi, Naoki Katase, Hitoshi Nagatsuka, Marina Hara, Masakazu Ashida, Teruhisa Unetsubo, Akiko Sato, Mariko Fujita, Toshihiko Takenobu, Jun Ichi Asaumi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Conditions inhibiting eruption of permanent first molars'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences