Computed tomography-gastro-colonography for percutaneous endoscopic gastrostomy using a helical computed tomography

Kazuya Kato, Masahiko Taniguchi, Yoshiaki Iwasaki, Keita Sasahara, Atsushi Nagase, Kazuhiko Onodera, Minoru Matsuda, Yuhei Inaba, Takako Kawakami, Mineko Higuchi, Yuko Kobashi, Hiroyuki Furukawa

Research output: Contribution to journalArticle

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Computed tomography-gastro-colonography for percutaneous endoscopic gastrostomy using a helical computed tomography'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences