Computed tomography analysis of the association between the SH2B1 rs7498665 single-nucleotide polymorphism and visceral fat area

Kikuko Hotta, Takuya Kitamoto, Aya Kitamoto, Seiho Mizusawa, Tomoaki Matsuo, Yoshio Nakata, Hideyuki Hyogo, Hidenori Ochi, Seika Kamohara, Nobuyuki Miyatake, Kazuaki Kotani, Ryoya Komatsu, Naoto Itoh, Ikuo Mineo, Jun Wada, Masato Yoneda, Atsushi Nakajima, Tohru Funahashi, Shigeru Miyazaki, Katsuto TokunagaHiroaki Masuzaki, Takato Ueno, Kazuaki Chayama, Kazuyuki Hamaguchi, Kentaro Yamada, Toshiaki Hanafusa, Shinichi Oikawa, Hironobu Yoshimatsu, Toshiie Sakata, Kiyoji Tanaka, Yuji Matsuzawa, Kazuwa Nakao, Akihiro Sekine

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

19 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Computed tomography analysis of the association between the SH2B1 rs7498665 single-nucleotide polymorphism and visceral fat area'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences