Comprehensive structural study of glassy and metastable crystalline BaTi2O5

Jianding Yu, Shinji Kohara, Keiji Itoh, Shunsuke Nozawa, Satoru Miyoshi, Yasutomo Arai, Atsunobu Masuno, Hiraki Taniguchi, Mitsuru Itoh, Masaki Takata, Toshiharu Fukunaga, Shin Ya Koshihara, Yoshihiro Kuroiwa, Shinichi Yoda

Research output: Contribution to journalArticle

51 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Comprehensive structural study of glassy and metastable crystalline BaTi<sub>2</sub>O<sub>5</sub>'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science