Composition of MRI phantom equivalent to human tissues

Hirokazu Kato, Masahiro Kuroda, Koichi Yoshimura, Atsushi Yoshida, Katsumi Hanamoto, Shoji Kawasaki, Koichi Shibuya, Susumu Kanazawa

Research output: Contribution to journalArticle

58 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Composition of MRI phantom equivalent to human tissues'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences