Comparison among different classification systems regarding the pathological response of preoperative chemotherapy in relation to the long-term outcome

Tadahiko Shien, Chikako Shimizu, Kunihiko Seki, Taro Shibata, Takashi Hojo, Masashi Ando, Tsutomu Kohno, Noriyuki Katsumata, Sadako Akashi-Tanaka, Takayuki Kinoshita, Yasuhiro Fujiwara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

17 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Comparison among different classification systems regarding the pathological response of preoperative chemotherapy in relation to the long-term outcome'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences