Comparative studies of antimicrobial agents against causative organisms isolated from urinary tract infections (1984): I. Susceptibility distribution

Nozomu Kosakai, Yoshiaki Kumamoto, Shigeru Sakai, Takaoki Hirose, Shiro Shigeta, Yasuo Shiraiwa, Yutaka Miura, Masahiro Ogata, Hiroshi Tazaki, Hisami Iri, Hiroshi Uchida, Yasuhiko Ando, Hiroshi Furuya, Seiji Matsuda, Noboru Soeda, Mamoru Yokomatsu, Ryuichi Kitagawa, Yoshinao Hikichi, Naofumi Miyazaki, Yasuyuki HayashiToyoko Oguri, Taro Furusawa, Yasuko Takeuchi, Hiromi Tsuchida, Nobuyuki Yamashita, Yuruko Okamoto, Seibun Yonezu, Keigo Maehara, Yube Iida, Shoji Shimoe, Michio Tanaka, Keizo Yamaguchi, Nobuchika Kusano, Jun Igari

Research output: Contribution to journalArticle

11 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Comparative studies of antimicrobial agents against causative organisms isolated from urinary tract infections (1984): I. Susceptibility distribution'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences