Clinical study of nephron-sparing surgery for renal cell carcinoma

Yoshinori Shirasaki, Tomoyasu Tsushima, Yasutomo Nasu, Hiromi Kumon, Takaharu Ichikawa, Kenji Aramaki, Seiichi Itoh, Naoki Mitsuhata, Ryuji Fujita, Mitsuo Nishi, Miyabi Inoue, Toshihide Hayashi, Ayano Ishii, Hitoshi Takamoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Clinical study of nephron-sparing surgery for renal cell carcinoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences