Clinical Questions and Answers on Gastrointestinal Endoscopy during the Novel Coronavirus Disease 2019 pandemic

Takahisa Furuta, Atsushi Irisawa, Takayuki Matsumoto, Takashi Kawai, Tomoki Inaba, Atsushi Kanno, Akio Katanuma, Yoshiro Kawahara, Koji Matsuda, Kazuhiro Mizukami, Takao Otsuka, Ichiro Yasuda, Mitsuhiro Fujishiro, Shinji Tanaka, Kazuma Fujimoto, Shinsaku Fukuda, Hiroyasu Iishi, Yoshinori Igarashi, Kazuo Inui, Toshiharu UekiHaruhiko Ogata, Mototsugu Kato, Akiko Shiotani, Kazuhide Higuchi, Naotaka Fujita, Kazunari Murakami, Hironori Yamamoto, Tohru Ito, Kazuichi Okazaki, Yuko Kitagawa, Tetsuya Mine, Hisao Tajiri, Haruhiro Inoue

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clinical Questions and Answers on Gastrointestinal Endoscopy during the Novel Coronavirus Disease 2019 pandemic'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences