Clinical problems in long-duration fetal magnetocardiogram recording

Takayoshi Hosono, Yoshiko Sugita, Akihiko Kandori, Kazuyo Arishiro, Akiko Suetake, Yoshihide Chiba, Hirotsugu Fukuda, Tomoaki Ikeda, Kuniomi Ogata, Tsuyoshi Miyashita, Keiji Tsukada

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Clinical problems in long-duration fetal magnetocardiogram recording'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences