Clinical features of adult patients with Eisenmenger's syndrome in Japan and Korea

Hisanori Sakazaki, Koichiro Niwa, Makoto Nakazawa, Tsutomu Saji, Toshio Nakanishi, Motoki Takamuro, Michihiko Ueno, Hitoshi Kato, Shinichi Takatsuki, Masaki Matsushima, Namiko Kojima, Fukiko Ichida, Shigetoyo Kogaki, Sachiko Kido, Yoshio Arakaki, Kenji Waki, Teiji Akagi, Kunitaka Joo, Jun Muneuchi, Kenji SudaHeung Jae Lee, Haruo Shintaku

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clinical features of adult patients with Eisenmenger's syndrome in Japan and Korea'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences