Cervical rhabdomyosarcoma and EXIT procedure; Case report

Go Miyano, Yusuke Nakazawa, Maki Mitsunaga, Masakatsu Kaneshiro, Hiromu Miyake, Morita Keiichi, Hiroshi Nouso, Masaya Yamoto, Koji Fukumoto, Yasuhiko Tanaka, Tomizo Nishiguchi, Naoto Urushihara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Cervical rhabdomyosarcoma and EXIT procedure; Case report'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences