Cardiovascular events in pregnancy with hypertrophic cardiomyopathy

Hiroaki Tanaka, Chizuko Kamiya, Shinji Katsuragi, Kayo Tanaka, Takekazu Miyoshi, Mitsuhiro Tsuritani, Masashi Yoshida, Naoko Iwanaga, Reiko Neki, Jun Yoshimatsu, Tomoaki Ikeda

Research output: Contribution to journalArticle

16 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Cardiovascular events in pregnancy with hypertrophic cardiomyopathy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences