Beta-blockers and oxidative stress in patients with heart failure

Kazufumi Nakamura, Masato Murakami, Daiji Miura, Kei Yunoki, Kenki Enko, Masamichi Tanaka, Yukihiro Saito, Nobuhiro Nishii, Toru Miyoshi, Masashi Yoshida, Hiroki Oe, Norihisa Toh, Satoshi Nagase, Kunihisa Kohno, Hiroshi Morita, Hiromi Matsubara, Kengo F. Kusano, Tohru Ohe, Hiroshi Ito

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

30 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Beta-blockers and oxidative stress in patients with heart failure'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences