Basic and clinical studies on meropenem in respiratory infections

Hiroshi Fukuhara, Yuei Irabu, Hiroaki Nakamura, Hiroshi Kaneshima, Katsuyoshi Shimoji, Keizo Kitsukawa, Yoshiteru Shigeno, Atsushi Saito, Nobuchika Kusano, Isamu Nakasone, Kyouko Furugen, Shinko Taira, Seitetsu Hokama, Hiroshi Nakamura, Kiyotada Tokuyama, Toshio Miyagi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Basic and clinical studies on meropenem in respiratory infections'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences