Barley grain with adhering hulls is controlled by an ERF family transcription factor gene regulating a lipid biosynthesis pathway

Shin Taketa, Satoko Amano, Yasuhiro Tsujino, Tomohiko Sato, Daisuke Saisho, Katsuyuki Kakeda, Mika Nomura, Toshisada Suzuki, Takashi Matsumoto, Kazuhiro Sato, Hiroyuki Kanamori, Shinji Kawasaki, Kazuyoshi Takeda

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    205 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Barley grain with adhering hulls is controlled by an ERF family transcription factor gene regulating a lipid biosynthesis pathway'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences