Bacteria isolated from surgical infections and its susceptibilities to antimicrobial agents - Special references to bacteria isolated between April 2009 and March 2010

Nagao Shinagawa, Koichi Hirata, Tomohisa Furuhata, Tohru Mizukuchi, Hiroyuki Osanai, Yoshiyuki Yanai, Fumitake Hata, Kazuaki Sasaki, Tetsufumi Someya, Kazunori Sasaki, Keisuke Oono, Shoji Tokita, Masashi Nakamura, Hitoshi Shibuya, Itaru Hasegawa, Masami Kimura, Hideki Oshima, Hideki Maeda, Mitsuhiro Mukaiya, Chikasi KiharaKosho Watabe, Tsuyoshi Hoshikawa, Hitoshi Kimura, Yoo Jae-Hoon, Naoki Aikawa, Kazuhiko Sekine, Shinya Abe, Hiromitsu Takeyama, Takehiro Wakasugi, Masaaki Taniguchi, Isamu Mizuno, Tomoya Shamoto, Takuji Fukui, Keiji Mashita, Moritsugu Tanaka, Syu Ishikawa, Akira Mizuno, Akihiko Iwai, Takaaki Saito, Noriaki Moori, Naoki Sumita, Shoji Kubo, Shigeru Lee, Toru Oomura, Yasuhito Kobayashi, Takeshi Tsuji, Hiroki Yamaue, Satoru Ozawa, Yoshio Takesue, Toshiyoshi Fujiwara, Hideyuki Kimura, Hiromi Iwagaki, Taijiro Sueda, Eiso Hiyama, Yoshiaki Murakami, Hiroki Ohge, Kenichiro Uemura, Hiroaki Tsumura, Takashi Yokoyama, Hitoshi Takeuchi, Kouji Tanakaya, Yoichi Yasunami, Takamitsu Sasaki

Research output: Contribution to journalArticle

5 Citations (Scopus)

Abstract

Bacteria isolated from surgical infections during the period from April 2009 to March 2010 were investigated in a multicenter study in Japan, and the following results were obtained. In this series, 671 strains including 16 strains of Candida spp. were isolated from 174 (79.1%) of 220 patients with surgical infections. Four hundred and eleven strains were isolated from primary infections, and 244 strains were isolated from surgical site infection. From primary infections, anaerobic Gram-negative bacteria were predominant, followed by aerobic Gram-negative bacteria, while from surgical site infection aerobic Gram-positive bacteria were predominant, followed by anaerobic Gram-negative bacteria. Among aerobic Gram-positive bacteria, the isolation rate of Enterococcus spp. was highest, followed by Streptococcus spp., and Staphylococcus spp. in this order, from primary infections, while Enterococcus spp. was highest, followed by Staphylococcus spp. from surgical site infection. Among aerobic Gram-negative bacteria, Escherichia coli was the most predominantly isolated from primary infections, followed by Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae and Pseudomonas aeruginosa, in this order, and from surgical site infection, E. coli was most predominantly isolated, followed by P. aeruginosa and E. cloacae. Among anaerobic Gram-positive bacteria, the isolation rate of Eggerthella lenta was the highest from primary infections, followed by Parvimonas micra, Streptococcus constellatus and Finegoldia magna, and from surgical site infection, E. lenta was most predominantly isolated. Among anaerobic Gram-negative bacteria, the isolation rate of Bilophila wadsworthia was the highest from primary infections, followed by Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus and Bacteroides thetaiotaomicron, and from surgical site infection, B. fragilis was most predominantly isolated, followed by B. ovatus, B. wadsworthia and B. thetaiotaomicron, in this order. In this series, we noticed no vancomycin-resistant Gram-positive cocci, nor multidrug-resistant P. aeruginosa. We should carefully follow up B. wadsworthia which was resistant to various antibiotics, and also Bacteroides spp. which was resistant to many β-lactam antibiotics.

Original languageEnglish
Pages (from-to)125-169
Number of pages45
JournalJapanese Journal of Antibiotics
Volume64
Issue number3
Publication statusPublished - Jun 2011

Fingerprint

Anti-Infective Agents
Surgical Wound Infection
Bilophila
Bacteria
Gram-Negative Anaerobic Bacteria
Infection
Gram-Positive Bacteria
Gram-Negative Aerobic Bacteria
Pseudomonas aeruginosa
Enterobacter cloacae
Bacteroides fragilis
Aerobic Bacteria
Bacteroides
Enterococcus
Staphylococcus
Streptococcus constellatus
Escherichia coli
Anti-Bacterial Agents
Lactams
Gram-Positive Cocci

ASJC Scopus subject areas

  • Pharmacology (medical)
  • Infectious Diseases
  • Microbiology (medical)

Cite this

Bacteria isolated from surgical infections and its susceptibilities to antimicrobial agents - Special references to bacteria isolated between April 2009 and March 2010. / Shinagawa, Nagao; Hirata, Koichi; Furuhata, Tomohisa; Mizukuchi, Tohru; Osanai, Hiroyuki; Yanai, Yoshiyuki; Hata, Fumitake; Sasaki, Kazuaki; Someya, Tetsufumi; Sasaki, Kazunori; Oono, Keisuke; Tokita, Shoji; Nakamura, Masashi; Shibuya, Hitoshi; Hasegawa, Itaru; Kimura, Masami; Oshima, Hideki; Maeda, Hideki; Mukaiya, Mitsuhiro; Kihara, Chikasi; Watabe, Kosho; Hoshikawa, Tsuyoshi; Kimura, Hitoshi; Jae-Hoon, Yoo; Aikawa, Naoki; Sekine, Kazuhiko; Abe, Shinya; Takeyama, Hiromitsu; Wakasugi, Takehiro; Taniguchi, Masaaki; Mizuno, Isamu; Shamoto, Tomoya; Fukui, Takuji; Mashita, Keiji; Tanaka, Moritsugu; Ishikawa, Syu; Mizuno, Akira; Iwai, Akihiko; Saito, Takaaki; Moori, Noriaki; Sumita, Naoki; Kubo, Shoji; Lee, Shigeru; Oomura, Toru; Kobayashi, Yasuhito; Tsuji, Takeshi; Yamaue, Hiroki; Ozawa, Satoru; Takesue, Yoshio; Fujiwara, Toshiyoshi; Kimura, Hideyuki; Iwagaki, Hiromi; Sueda, Taijiro; Hiyama, Eiso; Murakami, Yoshiaki; Ohge, Hiroki; Uemura, Kenichiro; Tsumura, Hiroaki; Yokoyama, Takashi; Takeuchi, Hitoshi; Tanakaya, Kouji; Yasunami, Yoichi; Sasaki, Takamitsu.

In: Japanese Journal of Antibiotics, Vol. 64, No. 3, 06.2011, p. 125-169.

Research output: Contribution to journalArticle

Shinagawa, N, Hirata, K, Furuhata, T, Mizukuchi, T, Osanai, H, Yanai, Y, Hata, F, Sasaki, K, Someya, T, Sasaki, K, Oono, K, Tokita, S, Nakamura, M, Shibuya, H, Hasegawa, I, Kimura, M, Oshima, H, Maeda, H, Mukaiya, M, Kihara, C, Watabe, K, Hoshikawa, T, Kimura, H, Jae-Hoon, Y, Aikawa, N, Sekine, K, Abe, S, Takeyama, H, Wakasugi, T, Taniguchi, M, Mizuno, I, Shamoto, T, Fukui, T, Mashita, K, Tanaka, M, Ishikawa, S, Mizuno, A, Iwai, A, Saito, T, Moori, N, Sumita, N, Kubo, S, Lee, S, Oomura, T, Kobayashi, Y, Tsuji, T, Yamaue, H, Ozawa, S, Takesue, Y, Fujiwara, T, Kimura, H, Iwagaki, H, Sueda, T, Hiyama, E, Murakami, Y, Ohge, H, Uemura, K, Tsumura, H, Yokoyama, T, Takeuchi, H, Tanakaya, K, Yasunami, Y & Sasaki, T 2011, 'Bacteria isolated from surgical infections and its susceptibilities to antimicrobial agents - Special references to bacteria isolated between April 2009 and March 2010', Japanese Journal of Antibiotics, vol. 64, no. 3, pp. 125-169.
Shinagawa, Nagao ; Hirata, Koichi ; Furuhata, Tomohisa ; Mizukuchi, Tohru ; Osanai, Hiroyuki ; Yanai, Yoshiyuki ; Hata, Fumitake ; Sasaki, Kazuaki ; Someya, Tetsufumi ; Sasaki, Kazunori ; Oono, Keisuke ; Tokita, Shoji ; Nakamura, Masashi ; Shibuya, Hitoshi ; Hasegawa, Itaru ; Kimura, Masami ; Oshima, Hideki ; Maeda, Hideki ; Mukaiya, Mitsuhiro ; Kihara, Chikasi ; Watabe, Kosho ; Hoshikawa, Tsuyoshi ; Kimura, Hitoshi ; Jae-Hoon, Yoo ; Aikawa, Naoki ; Sekine, Kazuhiko ; Abe, Shinya ; Takeyama, Hiromitsu ; Wakasugi, Takehiro ; Taniguchi, Masaaki ; Mizuno, Isamu ; Shamoto, Tomoya ; Fukui, Takuji ; Mashita, Keiji ; Tanaka, Moritsugu ; Ishikawa, Syu ; Mizuno, Akira ; Iwai, Akihiko ; Saito, Takaaki ; Moori, Noriaki ; Sumita, Naoki ; Kubo, Shoji ; Lee, Shigeru ; Oomura, Toru ; Kobayashi, Yasuhito ; Tsuji, Takeshi ; Yamaue, Hiroki ; Ozawa, Satoru ; Takesue, Yoshio ; Fujiwara, Toshiyoshi ; Kimura, Hideyuki ; Iwagaki, Hiromi ; Sueda, Taijiro ; Hiyama, Eiso ; Murakami, Yoshiaki ; Ohge, Hiroki ; Uemura, Kenichiro ; Tsumura, Hiroaki ; Yokoyama, Takashi ; Takeuchi, Hitoshi ; Tanakaya, Kouji ; Yasunami, Yoichi ; Sasaki, Takamitsu. / Bacteria isolated from surgical infections and its susceptibilities to antimicrobial agents - Special references to bacteria isolated between April 2009 and March 2010. In: Japanese Journal of Antibiotics. 2011 ; Vol. 64, No. 3. pp. 125-169.
@article{cb9004e75f644a65916bdf3dff233ec6,
title = "Bacteria isolated from surgical infections and its susceptibilities to antimicrobial agents - Special references to bacteria isolated between April 2009 and March 2010",
abstract = "Bacteria isolated from surgical infections during the period from April 2009 to March 2010 were investigated in a multicenter study in Japan, and the following results were obtained. In this series, 671 strains including 16 strains of Candida spp. were isolated from 174 (79.1{\%}) of 220 patients with surgical infections. Four hundred and eleven strains were isolated from primary infections, and 244 strains were isolated from surgical site infection. From primary infections, anaerobic Gram-negative bacteria were predominant, followed by aerobic Gram-negative bacteria, while from surgical site infection aerobic Gram-positive bacteria were predominant, followed by anaerobic Gram-negative bacteria. Among aerobic Gram-positive bacteria, the isolation rate of Enterococcus spp. was highest, followed by Streptococcus spp., and Staphylococcus spp. in this order, from primary infections, while Enterococcus spp. was highest, followed by Staphylococcus spp. from surgical site infection. Among aerobic Gram-negative bacteria, Escherichia coli was the most predominantly isolated from primary infections, followed by Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae and Pseudomonas aeruginosa, in this order, and from surgical site infection, E. coli was most predominantly isolated, followed by P. aeruginosa and E. cloacae. Among anaerobic Gram-positive bacteria, the isolation rate of Eggerthella lenta was the highest from primary infections, followed by Parvimonas micra, Streptococcus constellatus and Finegoldia magna, and from surgical site infection, E. lenta was most predominantly isolated. Among anaerobic Gram-negative bacteria, the isolation rate of Bilophila wadsworthia was the highest from primary infections, followed by Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus and Bacteroides thetaiotaomicron, and from surgical site infection, B. fragilis was most predominantly isolated, followed by B. ovatus, B. wadsworthia and B. thetaiotaomicron, in this order. In this series, we noticed no vancomycin-resistant Gram-positive cocci, nor multidrug-resistant P. aeruginosa. We should carefully follow up B. wadsworthia which was resistant to various antibiotics, and also Bacteroides spp. which was resistant to many β-lactam antibiotics.",
author = "Nagao Shinagawa and Koichi Hirata and Tomohisa Furuhata and Tohru Mizukuchi and Hiroyuki Osanai and Yoshiyuki Yanai and Fumitake Hata and Kazuaki Sasaki and Tetsufumi Someya and Kazunori Sasaki and Keisuke Oono and Shoji Tokita and Masashi Nakamura and Hitoshi Shibuya and Itaru Hasegawa and Masami Kimura and Hideki Oshima and Hideki Maeda and Mitsuhiro Mukaiya and Chikasi Kihara and Kosho Watabe and Tsuyoshi Hoshikawa and Hitoshi Kimura and Yoo Jae-Hoon and Naoki Aikawa and Kazuhiko Sekine and Shinya Abe and Hiromitsu Takeyama and Takehiro Wakasugi and Masaaki Taniguchi and Isamu Mizuno and Tomoya Shamoto and Takuji Fukui and Keiji Mashita and Moritsugu Tanaka and Syu Ishikawa and Akira Mizuno and Akihiko Iwai and Takaaki Saito and Noriaki Moori and Naoki Sumita and Shoji Kubo and Shigeru Lee and Toru Oomura and Yasuhito Kobayashi and Takeshi Tsuji and Hiroki Yamaue and Satoru Ozawa and Yoshio Takesue and Toshiyoshi Fujiwara and Hideyuki Kimura and Hiromi Iwagaki and Taijiro Sueda and Eiso Hiyama and Yoshiaki Murakami and Hiroki Ohge and Kenichiro Uemura and Hiroaki Tsumura and Takashi Yokoyama and Hitoshi Takeuchi and Kouji Tanakaya and Yoichi Yasunami and Takamitsu Sasaki",
year = "2011",
month = "6",
language = "English",
volume = "64",
pages = "125--169",
journal = "The Journal of antibiotics. Ser. B",
issn = "0368-2781",
publisher = "Japan Antibiotics Research Association",
number = "3",

}

TY - JOUR

T1 - Bacteria isolated from surgical infections and its susceptibilities to antimicrobial agents - Special references to bacteria isolated between April 2009 and March 2010

AU - Shinagawa, Nagao

AU - Hirata, Koichi

AU - Furuhata, Tomohisa

AU - Mizukuchi, Tohru

AU - Osanai, Hiroyuki

AU - Yanai, Yoshiyuki

AU - Hata, Fumitake

AU - Sasaki, Kazuaki

AU - Someya, Tetsufumi

AU - Sasaki, Kazunori

AU - Oono, Keisuke

AU - Tokita, Shoji

AU - Nakamura, Masashi

AU - Shibuya, Hitoshi

AU - Hasegawa, Itaru

AU - Kimura, Masami

AU - Oshima, Hideki

AU - Maeda, Hideki

AU - Mukaiya, Mitsuhiro

AU - Kihara, Chikasi

AU - Watabe, Kosho

AU - Hoshikawa, Tsuyoshi

AU - Kimura, Hitoshi

AU - Jae-Hoon, Yoo

AU - Aikawa, Naoki

AU - Sekine, Kazuhiko

AU - Abe, Shinya

AU - Takeyama, Hiromitsu

AU - Wakasugi, Takehiro

AU - Taniguchi, Masaaki

AU - Mizuno, Isamu

AU - Shamoto, Tomoya

AU - Fukui, Takuji

AU - Mashita, Keiji

AU - Tanaka, Moritsugu

AU - Ishikawa, Syu

AU - Mizuno, Akira

AU - Iwai, Akihiko

AU - Saito, Takaaki

AU - Moori, Noriaki

AU - Sumita, Naoki

AU - Kubo, Shoji

AU - Lee, Shigeru

AU - Oomura, Toru

AU - Kobayashi, Yasuhito

AU - Tsuji, Takeshi

AU - Yamaue, Hiroki

AU - Ozawa, Satoru

AU - Takesue, Yoshio

AU - Fujiwara, Toshiyoshi

AU - Kimura, Hideyuki

AU - Iwagaki, Hiromi

AU - Sueda, Taijiro

AU - Hiyama, Eiso

AU - Murakami, Yoshiaki

AU - Ohge, Hiroki

AU - Uemura, Kenichiro

AU - Tsumura, Hiroaki

AU - Yokoyama, Takashi

AU - Takeuchi, Hitoshi

AU - Tanakaya, Kouji

AU - Yasunami, Yoichi

AU - Sasaki, Takamitsu

PY - 2011/6

Y1 - 2011/6

N2 - Bacteria isolated from surgical infections during the period from April 2009 to March 2010 were investigated in a multicenter study in Japan, and the following results were obtained. In this series, 671 strains including 16 strains of Candida spp. were isolated from 174 (79.1%) of 220 patients with surgical infections. Four hundred and eleven strains were isolated from primary infections, and 244 strains were isolated from surgical site infection. From primary infections, anaerobic Gram-negative bacteria were predominant, followed by aerobic Gram-negative bacteria, while from surgical site infection aerobic Gram-positive bacteria were predominant, followed by anaerobic Gram-negative bacteria. Among aerobic Gram-positive bacteria, the isolation rate of Enterococcus spp. was highest, followed by Streptococcus spp., and Staphylococcus spp. in this order, from primary infections, while Enterococcus spp. was highest, followed by Staphylococcus spp. from surgical site infection. Among aerobic Gram-negative bacteria, Escherichia coli was the most predominantly isolated from primary infections, followed by Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae and Pseudomonas aeruginosa, in this order, and from surgical site infection, E. coli was most predominantly isolated, followed by P. aeruginosa and E. cloacae. Among anaerobic Gram-positive bacteria, the isolation rate of Eggerthella lenta was the highest from primary infections, followed by Parvimonas micra, Streptococcus constellatus and Finegoldia magna, and from surgical site infection, E. lenta was most predominantly isolated. Among anaerobic Gram-negative bacteria, the isolation rate of Bilophila wadsworthia was the highest from primary infections, followed by Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus and Bacteroides thetaiotaomicron, and from surgical site infection, B. fragilis was most predominantly isolated, followed by B. ovatus, B. wadsworthia and B. thetaiotaomicron, in this order. In this series, we noticed no vancomycin-resistant Gram-positive cocci, nor multidrug-resistant P. aeruginosa. We should carefully follow up B. wadsworthia which was resistant to various antibiotics, and also Bacteroides spp. which was resistant to many β-lactam antibiotics.

AB - Bacteria isolated from surgical infections during the period from April 2009 to March 2010 were investigated in a multicenter study in Japan, and the following results were obtained. In this series, 671 strains including 16 strains of Candida spp. were isolated from 174 (79.1%) of 220 patients with surgical infections. Four hundred and eleven strains were isolated from primary infections, and 244 strains were isolated from surgical site infection. From primary infections, anaerobic Gram-negative bacteria were predominant, followed by aerobic Gram-negative bacteria, while from surgical site infection aerobic Gram-positive bacteria were predominant, followed by anaerobic Gram-negative bacteria. Among aerobic Gram-positive bacteria, the isolation rate of Enterococcus spp. was highest, followed by Streptococcus spp., and Staphylococcus spp. in this order, from primary infections, while Enterococcus spp. was highest, followed by Staphylococcus spp. from surgical site infection. Among aerobic Gram-negative bacteria, Escherichia coli was the most predominantly isolated from primary infections, followed by Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae and Pseudomonas aeruginosa, in this order, and from surgical site infection, E. coli was most predominantly isolated, followed by P. aeruginosa and E. cloacae. Among anaerobic Gram-positive bacteria, the isolation rate of Eggerthella lenta was the highest from primary infections, followed by Parvimonas micra, Streptococcus constellatus and Finegoldia magna, and from surgical site infection, E. lenta was most predominantly isolated. Among anaerobic Gram-negative bacteria, the isolation rate of Bilophila wadsworthia was the highest from primary infections, followed by Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus and Bacteroides thetaiotaomicron, and from surgical site infection, B. fragilis was most predominantly isolated, followed by B. ovatus, B. wadsworthia and B. thetaiotaomicron, in this order. In this series, we noticed no vancomycin-resistant Gram-positive cocci, nor multidrug-resistant P. aeruginosa. We should carefully follow up B. wadsworthia which was resistant to various antibiotics, and also Bacteroides spp. which was resistant to many β-lactam antibiotics.

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=79960738883&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=79960738883&partnerID=8YFLogxK

M3 - Article

C2 - 21861307

AN - SCOPUS:79960738883

VL - 64

SP - 125

EP - 169

JO - The Journal of antibiotics. Ser. B

JF - The Journal of antibiotics. Ser. B

SN - 0368-2781

IS - 3

ER -